Logo Jelle F. Post

Dolph Kessler

Dit fotoboek is te beschouwen als een omzwerving door het Friese land of als een langjarige roadtrip.

Dit fotoboek is te beschouwen als een omzwerving door het Friese land of als een langjarige roadtrip. Er is geput uit eerdere, in opdracht gemaakte fotoboeken zoals Palingvissers en palingrokers (2007, Friese Pers), Tussen Dokkum en de zee (2008, gemeente Dongeradeel) en Sjoch dizze sted (2012, Friese Pers).

Dolph Kessler staat in een fotografische traditie die met ‘New Topographics’ wordt aangeduid. In deze stroming krijgen landschappen die door de mens zijn beïnvloed de aandacht. Men fotografeert ogenschijnlijk onbeduidende plekken die veelal op een onopvallende wijze gefotografeerd toch bijzonder zijn. Het gaat hierbij om de unieke alledaagsheid.

Al met al is dit een must voor iedereen die zich voor Friesland interesseert en / of er zich verbonden mee voelt.

Aantal bladzijden: 256
Aantal foto’s: 114
Formaat : 31 x 22 (staand), hardcover
Taal: Nederlands / Engels
Vormgeving: Jelle F. Post
Drukwerk: Drukkerij Tienkamp, Groningen

Productie: Mauritsheech Publishers
ISBN: 978-90-826309-1-6

«