Logo Jelle F. Post
Iepen Doar(p), Fries voor open deur, open dorp, is een verzameling portretten van alle huishoudens van het dorp Feanwâldsterwâl.

Iepen Doarp

Iepen Doar(p) is een beeldend en verhalend onderzoek naar gemeenschapszin, een veranderend begrip in een samenleving die almaar globaler, individualistischer en digitaler wordt. Een begrip dat historisch en cultureel gezien een bijzondere betekenis heeft in Friesland, de provincie met de grootste kleine dorpsdichtheid van Nederland. Iepen Doar(p), Fries voor open deur, open dorp, is een verzameling portretten van alle huishoudens van het dorp Feanwâldsterwâl.

Het boek is hier te koop

«