Logo Jelle F. Post
Voorheen de Gemeente

VHDG huisstijl

Ontwerp identiteit/huisstijl VHDG [Voorheen De Gemeente) 2007-2011, waaronder nieuwsbrieven, drukwerk, tentoonstellingen, boeken, affiches, flyers, social media, implementatie logo/huisstijl op hun drukwerk, print en online.

VHDG is een kunstinitiatief dat een impuls wil geven aan de beeldende kunst in Friesland en een podium wil zijn voor lokale, nationale en buitenlandse kunstenaars.

VHDG huisstijl

VHDG is een kunstinitiatief dat een impuls wil geven aan de beeldende kunst in Friesland en een podium wil zijn voor lokale, nationale en buitenlandse kunstenaars. VHDG organisereert regelmatig beeldendekunstprojecten met interessante en nieuwe vormen van hedendaagse kunst op wisselende locaties in Leeuwarden en daarbuiten. VHDG wil daarmee een divers en breed publiek aanspreken.

Serie affiches voor de tentoonstellingen van Fryslân Sketst, waarin schetsen werden getoond van ca. 40 Friese beeldend kunstenaars, architecten en vormgevers.

Catalogus voor het project ‘Franchise’, 2009. De publicatie reflecteert op het in 2007 gerealiseerde project FRANCHISE. VHDG richtte een keten van kunstprojecten op. Voor het project werkte VHDG samen met zeven andere kunstenaarinitiatieven over heel Nederland verspreidt. Deze kunstenaarsinitiatieven hadden ieder een kunstenaar gekozen uit een assortiment van buitenlandse en Nederlandse kunstenaars. Die kregen een leegstaand winkelpand ter beschikking en gingen daarmee aan de slag.

Het gehele project/boek vind je hier.

«